Introduktionsuddannelse

Herunder findes de i målbeskrivelse anførte kompetencevurderingskemaer samt flere ikke obligatoriske vurderingsskemaer. Der henvises til målbeskrivelse mht. brugen af skemaerne. Herudover henvises...

Dokumenter vedrørende introduktionsstillinger forefindes herunder.

Abonnér på Introduktionsuddannelse