Penis Fraktur

FRAKTUR AF PENIS (DS302P) – kort anbefaling

Andrologisk gruppe, Dansk Urologisk Selskab. December 2016

Mikkel Fode, Ulla Joensen, Nessn Azawi, Rikke Bølling Hansen, Jens Sønksen

Definition: Læsion af tunica albuginea omkring corpora cavernosa med eller uden læsion af corpus spongiosum

Baggrund: Penisfrakturer opstår oftest ved traume mod en erigeret penis, som ved samleje glider ud af partneren og rammer perineum eller os pubis. Penisfrakturer kan dog også forekomme ved masturbation. Bruddet af tunica albuginea opstår oftest ventralt, enten proksimalt eller midt på penisskaftet og ledsages af blødning i subcutis. Ubehandlede penisfrakturer kan medføre permanent erektil dysfunktion og devierende penis.

Diagnose: En penisfraktur kan oftest adskilles fra et traume uden tunicalæsion alene på anamnesen. Ved penisfrakturer angiver de fleste således at have hørt et smæld og oplevet akut indsættende smerte efterfulgt af hurtig detumescens, hævelse, misfarvning og deformitet af penis. Ved traumer uden tunicalæsion høres intet smæld, og rejsningen falder langsommere. Symptomer på urethralæsion inkluderer blod i meatus, hæmaturi, slap stråle ved vandladning og urinretention.

Defekten i tunica albuginea kan ofte palperes ved den kliniske undersøgelse. Nogle gange kan man palpere et koagel som en fast, immobil og øm knude over frakturen. Ultralydsskanning kan i erfarne hænder bidrage til afklaring ved tvivl om defekt i tunica..

Ved mistanke om urethral læsion udføres forsigtig retrograd uretrografi med vandig kontrast og/eller fleksibel cystoskopi i forbindelse med kirurgisk eksploration.

Behandling: Klinisk og/eller ultrasonisk mistanke om tunica albuginea ruptur giver indikation for kirurgisk eksploration, der skal foretages indenfor 8 timer af traumet. Præoperativ kateteranlæggelse anbefales, da det beskytter mod urethral skade og forhindrer postoperativ sårkontamination. Operationen kan udføres vha. subkoronal incision, hvorefter penishuden trækkes proksimalt, så tunica albuginea blotlægges (degloving) eller vha. en longitudinel incision over rupturen. Sidstnævnte metode betragtes som mest skånsom, men der findes ikke sammenlignende undersøgelser. Suturering af tunica foretages med resorberbare enkeltsuturer i sårets længderetning.

Evt. urethral læsion sutureres primært over kateteret med resorberbar sutur. I sådanne tilfælde skal patienterne følges nøje efter kateterfjernelse. Ved komplikationer bør man konferere med et center med særlig ekspertise i urethrale strikturer.

Efter operation for penisfraktur anbefales det, at patienten afholder sig fra seksuel aktivitet i mindst fire uger.