Nationale kliniske retningslinier for behandling af urethracancer i Danmark

De danske nationale kliniske retningslinier for behandling af patienter med urethracancer er udarbejdet og opdateres af Dansk BlæreCancer Gruppe, DaBlaCa, der er den multidisciplinære cancergruppe for kræft i urinblæren samt urotheltumorer i øvre urinveje og urethra. Retningslinjerne findes på DaBlaCa hjemmeside. Link heruder.