Offentliggjort Torsdag, 22. april 2021 - 23:48
Danehoffets styregruppe har valgt at aflyse Danehoffet 2021 pga de fortsat usikre COVID-19 tilstande.
Selvom alle lægelige deltagere vil være vaccineret vil vores industrideltagere ikke med sikkerhed være det. Vi kender vi ikke til forsamlingreglerne og kommer heller ikke til det før kort tid før samlingstidspunktet. Kursusstedet kan ikke have 50 mennesker med de aktuelle afstandskrav. Vi har ikke råd til at lave et helt program...
DaBlaCa
Offentliggjort Søndag, 27. december 2020 - 15:02

Kære medlemmer af DUS

DaBlaCa har fået forespørgsler vedr eventuelle forholdsregler for den længe ventede forestående covid-vaccine ved patienter, der er igang med skyllebehandling for NMIBC. Vi har forsøgt at se på det ud fra tilgængelig litteratur samt et teoretisk synspunkt. Dette kan tjene som en foreløbig rettesnor, som vil blive ændret, hvis der kommer mere relevant viden på området.

Vedhæftet en engelsk...

european board of urology
Offentliggjort Søndag, 27. december 2020 - 14:47

Dear Sir/Madam,

Kindly be informed that the next In-Service Assessment will be organised Thursday 11 and Friday 12 March 2021. 

As EBU we are very happy to announce that we have developed this assessment into a Learning Tool. Although the format remains unchanged, the analysis will be more insightful. Until 7 days after announcement of the result, the MCQs including detailed validation comments on each question...

DaBlaCa
Offentliggjort Søndag, 13. december 2020 - 22:51
 
Til medlemmer af DUS
Som en tidlig julegave fra DaBlaCa-DMCG, så ligger der nu opdaterede retningslinier for blæretumorer her:
Inde på retningslinjerne kan man
...
Dansk Urologisk Selskab
Offentliggjort Onsdag, 23. september 2020 - 9:49
TIL ORIENTERING:
 
Der er flere af jer, der har spurgt omkring dispensationer for kurser:
 
Hovedreglen er, at man IKKE kan blive færdig som speciallæge (altså få sin speciallægeanerkendelse fra STPS), hvis man mangler et eller flere af de specialespecifikke kurser. Grunden er, at specialerne på et tidspunkt har vurderet, at kurserne er nødvendige for at lægerne opnår de nødvendige kompetencer...