Ansøg om medlemskab

Ordinært medlem:

Hvem kan optages?

Jf. §3 i selskabet love, kan 'læger med dansk autorisation, der gennem deres praktiske eller videnskabelige arbejde har vist interesse for urologien' optages i selskabet. Ansøgning om medlemskab sker via dette link:.

Ansøg via Lægeforeningens hjemmeside (link).

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Kort motiveret ansøgning
  2. Kort CV
  3. AutorisationsID
  4. Oplysninger om nuværende/tidligere ansættelser i urologisk relevante stillinger

Husk at vedhæfte ansøgning og CV som bilag

Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningens modtagelse og du vil så besked herefter. Medlemskab af Dansk Urologisk Selskab giver stemmeret på generalforsamlingen, adgang til kursusaktivitet og sociale arrangementer i DUS' regi samt en-bloc medlemskab af European Association of Urology (inkl. medlemsrettigheder på www.uroweb.org). Medlemskab af DUS er endvidere en betingelse for medlemskab af YDU (Yngre Danske Urologer ) Kontingentet er pt.1.000 kr. årligt. Kontingentet opkræves via Lægeforeningens Medlemsservice. Når medlemskabet er oprettet, kan du udfylde skrive til webmaster@urologi.dk mhp. brugeroprettelse og få medlemsrettigheder på hjemmesiden.

Firmamedlemskab:

Kontakt bestyrelsen for nærmere information og pris (dus@urologi.dk).