Årsmøde 2021

Indsendelse af abstract skal ske senest 9oktober 2021 kl. 8.00. Abstracts indsendt efter dette tidspunkt kommer desværre ikke i betragtning.

Maksimal længde på selve abstractet er 3000 anslag inklusiv mellemrum og evt. reference. Teksten kan forfattes på dansk eller engelsk. Det er ikke muligt at indsende figurer eller tabeller med sit abstract. Dit abstract er først registeret korrekt, når du har modtaget en e-mail kvittering.

Abstractet udfærdiges efter en fast skabelon med følgende deloverskrifter:

  • Formål (Objective)
  • Materiale og metode (Materials and methods)
  • Resultater (Results)
  • Konklusion (Conclusion)

Ved tekniske problemer eller spørgsmål til formularen, kontaktes webmaster på webmaster@urologi.dk. Øvrige spørgsmål rettes til DUS sekretær på dus@urologi.dk.

Overskrift på abtractet.
Rækkefølge
En forfatter pr. linje (vælg "Tilføj endnu et element" ved mere end en forfatter). Oprindelsesafdeling og institution anføres herunder. Ved flere afdelinger eller institutioner anføres forfatterens tilknytning i parentes efter navnet som nummer korresponderende til listen herunder (f.eks. Jens Jensen (1), Hans Hansen (2)).
Rækkefølge
Her anføres oprindelsesafdeling og institution. Maksimalt en insitution/afdeling per linje. Ved mere end en vælg "Tilføj endnu et element".
Korresponderende forfatters e-mail adresse.
Bestyrelsen henstiller til at man bruger følgende skabelon ved udarbejdelse af sit abstract: Formål (Objective), Materiale og metode (Materials and methods), Resultater (Results) og Konklusion (Conclusion)
Det bedes angives om arbejdet har været præsenteret på andre møder/kongresser.