DUCG - styregruppen

Dansk Urologisk Cancer Gruppe - dækker 5 DMCG’er: DARENCA (Dansk Nyrecancer Gruppe), DABLACA (Dansk Blærecancer Gruppe), DAPROCA (Dansk Prostatacancer Gruppe), DATECA (Dansk Testiscancer Gruppe) og DAPECA (Dansk Peniscancer Gruppe). Kun DUS repræsentation i de enkelte grupper er nævnt nedenfor, for øvrige selskabers medlemmer henvises til http://ducg.dk

Formand: