Arbejdsgruppe vedrørende Urologisk Diagnosekodning