Urolithiasis

Språk: Skandinaviska Målgrupp: Läkare under specialistutbildning i urologi, samt urologer och op-sköterskor med särskilt intresse för ureteroskopi.

Bakgrund:...

Abonnér på Urolithiasis