Referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 4. maj 2020 er nu tilgænegligt på urologi.dk via dette link (kræver login):

Referat

 

 

Abonnér på Referat