DMCG

Per 1. januar opfordres til at man anvender nedenstående nyoprettede koder ved registrering af patienter med metastaserede urologisk cancer frem for de tidligere anbefalede lokalisationsspecifikke...

Årsrapport fra DaProCa er nu tilgængelig på DMCGs hjemmeside og kan ligeledes hentes her på siden. 

Abonnér på DMCG