Nyheder

App Urologisk Kodevejldning
Onsdag, 16. november 2016 - 23:00

Den lille blå kodebog findes nu som app tilgængelig både i Android og iOS. Appen er forsat under udvikling og vil løbende bliver forbedret. For mere information kontakt Tilde Carøe. 

Se herunder:

Urologisk Kodevejledning. > Læs mere

Torsdag, 20. oktober 2016 - 23:18

Interesserer du dig for klagesager, så er du måske én af vores nye sagkyndige konsulenter i  Klagecentret i Styrelsen for Patientsikkerhed?

Om os

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen.

Vi behandler klager fra patienter i Klagecentret og ankesager om erstatninger i Ankenævnet for Patienterstatningen. Vi fører tilsyn med den sundhedsfaglige... > Læs mere

Tirsdag, 6. september 2016 - 14:51

UroLap Årsrapport fra 2015 er nu offentligt tilgængelig. > Læs mere

Fredag, 19. august 2016 - 9:36

Er du under 40 år og uro-onkologisk forsker, så deltag i konkurrencen om "DUCG's Ung-Forsker-Pris 2016" og de € 2.000 der følger med*
Indsend dit abstract til belinda.momme@clin.au.dk senest fredag d. 26. august 2016. Bliver du udvalgt til konkurrencen, skal du præsentere din forskning på DUCGs 7. årsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 på Rigshospitalet (se mere på ... > Læs mere

Torsdag, 3. marts 2016 - 19:04

Jvf § 10 i Dansk Urologisk Selskabs love indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling fredag den 8. april 2016 i store auditorium på Herlev Hospital.

Det skal meddeles, at følgende tillidsposter er på valg på Generalforsamlingen:

Formandsposten: Ulla Geertsen afgår og kan ikke genvælges. Bestyrelsen indstiller Jens Sønksen

Næstformandsposten: Jens Sønksen afgår og kan ikke... > Læs mere