Torsdag, 1. december 2016 - 16:03

Efter ønsker fra vores medlemmer gøres diagnose kodnings appen nu tilgængelig som webapp. 

Webappen kan tilgås direkte ved at gå til adressen:

kodning.urologi.dk

Torsdag, 17. november 2016 - 20:46

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende ny håndbog. Den nye vejledning beskriver, hvordan inspektorordningen er organiseret, om samarbejdet med regionerne samt inspektorens uddannelse og rolle. Håndbogen uddyber, hvad ordningen konkret består i og beskriver i detaljer hvordan et besøg gennemføres, samt hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget.

...

App Urologisk Kodevejldning
Onsdag, 16. november 2016 - 23:00

Den lille blå kodebog findes nu som app tilgængelig både i Android og iOS. Appen er forsat under udvikling og vil løbende bliver forbedret. For mere information kontakt Tilde Carøe. 

Se herunder:

Urologisk Kodevejledning.

Torsdag, 20. oktober 2016 - 23:18

Interesserer du dig for klagesager, så er du måske én af vores nye sagkyndige konsulenter i  Klagecentret i Styrelsen for Patientsikkerhed?

Om os

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen.

Vi behandler klager fra patienter i Klagecentret og ankesager om erstatninger i Ankenævnet for Patienterstatningen. Vi fører tilsyn med den sundhedsfaglige...

Tirsdag, 6. september 2016 - 14:51

UroLap Årsrapport fra 2015 er nu offentligt tilgængelig.